Support Asian Catholic Dioceses Directory
Support Asian Catholic Dioceses Directory
www.ucanews.com

Diocese of Beihai

Report An Error
Parishes & Stations (22 Result(s) Found)

38 Jiefang Street Church

Address : 38 Jiefang Street, 525200
Phone : 86-668- 666 5614
City : Zhanjiang
District : Zhanjiang
State : Guangdong

Bao'an Catholic Church

Address : District 3, 211 Xin'an Shopping Center,518101
Phone : 86-755- 2778 8263
City : Zhanjiang
District : Zhanjiang
State : Guangdong

Bujizhen Bantian Laowei Church

Address : Bujizhen, Bantian Laowei 518100
Phone : 86-755- 2887 0969
City : Zhanjiang
District : Zhanjiang
State : Guangdong

Christ the King Church

Address : Huangmapu, Bao'an
City : Zhanjiang
District : Zhanjiang
State : Guangdong

Church of St. Victor

Address : 85, Luyin Rd, Xiashan,Zhanjiang 524004
Phone : 86-759- 228 6275
Mass Timings : Sun, Weekday - 9.00 am, 7.00 am & 8.00 pm
City : Zhanjiang
District : Zhanjiang
State : Guangdong

Dongmengangcun St Michael's Church

Address : Jianghongzhen, Hetouzhen
City : Zhanjiang
District : Zhanjiang
State : Guangdong

Dongpo Catholic Church

Address : Tiaofeng, Dongpo,524200
Phone : 86-759- 894 9112
City : Zhanjiang
District : Zhanjiang
State : Guangdong

Dongpo St Ignatius Church

Address : Dognpocun, Dongpo,524200
City : Zhanjiang
District : Zhanjiang
State : Guangdong

Dunzaicun Church of O.L.of Lourdes

Address : Dunzaicun, Lianjiang
City : Zhanjiang
District : Zhanjiang
State : Guangdong

Keluzhen Taibo Catholic Church

Address : Keluzhen Taibo, 524200
City : Zhanjiang
District : Zhanjiang
State : Guangdong

Help us improve the Asian Catholic Dioceses Directory

Support Asian Catholic Dioceses Directory
Support Asian Catholic Dioceses Directory
UCA News
The Asian Catholic Dioceses Directory is the largest information database on the Church in Asia, brought to you by UCA News.
CONTACT US
Union des Nouvelles Catholiques Asiatiques (UCA News, UCAN)
31 Avenue de Ségur,
75007 Paris.
[email protected]