The Pontificate - Contribute to help UCA News
The Pontificate - Contribute to help UCA News
www.ucanews.com

Diocese of Meixian

Bishop Joseph Liao Hongqing
Bishop Liao Hongqing
  • Facebook Share
  • Twitter Share
Bishop Joseph Liao Hongqing
Catholic Mission,
via Shantou, Meixian,
Guangdong, China

Joseph Liao Hongqing was born on August 9, 1966. He was ordained priest on July 25, 1991. Father Liao Hongqing was ordained the Bishop of the Diocese of Meixian on September 26, 2003.
Support UCA News
Support UCA News
UCA News
The Union of Catholic Asian News (UCA News, UCAN) is the leading independent Catholic news source in Asia.
CONTACT US
Union of Catholic Asian News Limited
P.O. Box 69626,
Kwun Tong,
Hong Kong
[email protected]